ระบุหลังเข้าสู่ AEC อาจทำให้คนเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น

ระบุหลังเข้าสู่ AEC อาจทำให้คนเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น

UploadImage

เลขาธิการ อาเซียน ระบุ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหลังเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 อาจทำให้ประชากรกว่า 600 ล้านคน ในภูมิภาคเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น แนะ 10 ประเทศสมาชิกต้องร่วมกันผลักดันมาตรการป้องกันร่วมกันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดย เร็ว

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ว่า สิ่งที่การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญคือ การร่วมกันหามาตรการควบคุมโรคไม่ติดต่อ หรือโรคเรื้อรัง ที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญไม่เฉพาะในอาเซียนแต่เป็นทั่วโลก โดยสหประชาชาติกังวลว่าหากไม่มีมาตรการที่ดี การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี 2558 จะทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคมากจนยากจะควบคุม เนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของประชาชน ทั้งการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายไม่เหมาะสม โดยโรคที่สหประชาชาติเป็นห่วงมากที่สุดมี 4 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอด และโรคเบาหวาน ซึ่งคร่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึง 36 ล้านคน จากจำนวนผู้เสียชีวิตที่พบ 57 ล้านคนในแต่ละปี สำหรับอาเซียนพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 4 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 60 หรือประมาณ 2.5 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อนี้

เลขาธิการอาเซียน กล่าวด้วยว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการควบคุมสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอให้ 10 ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นหลัก คู่กับมาตรการภาษีราคาถูกและกำจัดการกีดกันทางการค้า

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s