ระบุหลังเข้าสู่ AEC อาจทำให้คนเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น

ระบุหลังเข้าสู่ AEC อาจทำให้คนเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น

UploadImage

เลขาธิการ อาเซียน ระบุ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหลังเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 อาจทำให้ประชากรกว่า 600 ล้านคน ในภูมิภาคเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น แนะ 10 ประเทศสมาชิกต้องร่วมกันผลักดันมาตรการป้องกันร่วมกันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดย เร็ว
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

การใส่คลังรูปภาพ(ใส่รูปได้มากกว่า 1 รูป)

This slideshow requires JavaScript.